FH:n hoitaminen ja hoitojen tulevaisuus

FH:n hoitaminen ja hoitojen tulevaisuus

Perinnöllisestä korkeasta kolesterolista kärsiviä FH-potilaita hoidetaan samalla tavalla kuin muita kolesterolipotilaita eli tällä hetkellä pääsääntöisesti statiineilla ja etsetimibillä. FH-potilaat tarvitsevat erityisen tehokasta ja mahdollisimman varhain aloitettua hoitoa. Suurin osa FH-potilaista ei kuitenkaan ole saanut diagnoosia, ja niinpä heitä hoidetaan samalla tavalla kuin muita kolesterolipotilaita.

– Statiinit toimivat tähänastisista lääkkeistä parhaiten myös FH-potilailla, joilla ongelmana on nimenomaan pahaa LDL-kolesterolia poistavien reseptorien vähyys. Statiinit lisäävät näiden reseptorien määrää. Normaaleihin kolesterolipotilaisiin verrattuna FH-potilailla lähtötaso on yleensä korkeampi, ja siksi lääkityksen vaikutukset ovat huonommat, Helsingin yliopiston professori Timo Strandberg muistuttaa.

Vaikka sekä statiinit että uudet lääkehoidot tähtäävät pahaa LDL-kolesterolia verenkierrosta poistavien reseptorien määrän lisäämiseen, on mekanismi erilainen. Statiinit edesauttavat reseptorien muodostumista ja uusilla lääkehoidoilla voidaan estää reseptorien hajoamista.

FH-tautiin ei ole vielä olemassa suoranaista parantavaa keinoa, koska vika on geeneissä. Kaikilla kolesterolipotilailla hoito kuitenkin lähtee elintapojen ja ruokavalion korjaamisesta, koska se ehkäisee sydänsairauksien syitä laajasti sekä korjaa lääkityksen mahdollisia sivuvaikutuksia.