FH-taudin yleisyys Suomessa

FH-taudin yleisyys Suomessa

Virallisten arvioiden mukaan FH-taudin esiintyvyys Suomessa on noin 1:500. Tuoreimpiin kansainvälisiin arvioihin perustuen esiintyvyys voi kuitenkin olla tätä huomattavasti suurempi, jopa 1:200. Arviot FH-potilaiden määrästä Suomessa vaihtelevat 10 000-35 000 välillä.

FH-tauti on alidiagnosoitu sairaus sekä Suomessa että maailmalla, ja siksi arviotkin vaihtelevat paljon. Suomessa noin 700 000 ihmistä kärsii korkeasta kolesterolista, ja tästä määrästä diagnosoituja FH-potilaita on vain noin 5 000. Merkittävä osa FH-potilaista sairastaakin tautia tietämättään.

Suomessa taudin diagnosointiasteissa on suuria maakunnallisia eroja. Kun Pohjois-Karjalassa FH-potilaista on tunnistettu vähintään yli puolet, esimerkiksi Länsirannikolla laskennallinen diagnosointiaste vaihtelee 13–50 % välillä. Pohjois-Karjalan korkeaan diagnosointiasteeseen vaikuttaa paikallisen geenimutaation löytyminen, mikä helpottaa seulontaa.

Maailmanlaajuisesti FH-potilaiden määräksi arvioidaan noin 14–­­­34 miljoonaa potilasta, mutta vain noin kymmenesosalla heistä on diagnoosi FH-taudista. Valtaosaa FH-potilaista hoidetaankin tavallisina korkean kolesterolin potilaina.